Tärkeintä on yhteys Tärkeintä on yhteys Tärkeintä on yhteys

Puheterapia

”Hyvä yhteys mahdollistaa ymmärretyksi tulemisen”

Puheterapiakuntoutus on lakisääteistä lääkinnällistä kuntoutusta. Asiakkaitani ovat mm.

  • aikuiset, joilla on vaikeuksia puhutun tai kirjoitetun kielen tuotossa ja ymmärtämisessä
  • aikuiset, joilla on nielemisvaikeuksia
  • lapset, joiden vuorovaikutuksessa, puheen ja kielen kehityksessä tai nielemisessä ilmenee viivettä tai poikkeamaa
  • aikuiset tai lapset, joilla on pulmia äänen kanssa.

Tuotan puheterapia-arvioita ja kuntoutusta mm. Kelalle, Pirkanmaan sairaanhoitopiirille sekä Tampereen, Ylöjärven ja Nokian kaupungeille.

Puheterapiakäynnit ovat toteutettavissa niin vastaanotolla kuin koti- ja laitoskäynteinäkin. Puheterapiaa toteutan suomen kielellä. Kielitaitoni sisältää lisäksi englannin ja ruotsin kielet sekä tukiviittomat. Tarvittaessa toimin puheterapeuttina myös tulkkipalvelun avulla.

Tietoa lakisääteisen lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista löydät mm. näiltä Kelan sivuilta:

https://www.kela.fi/vaativa-laakinnallinen-kuntoutus

https://www.kela.fi/terapiat

https://www.kela.fi/vaativa-laakinnalinen-kuntoutus-nain-haet

Puheterapia

Työkokemus

Valkeakosken kaupunki 2.6.2008-11.4.2010
Ylöjärven kaupunki 12.4.2010-31.7.2011
Nokian kaupunki 1.8.2011-28.8.2017
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, neurologian kuntoutusosasto 19.1.-31.5.2017

Täydennyskoulutus

Tuoreimmat täydennyskoulutukseni ovat:
Kipinöitä kuvakommunikoinnin käyttöön! 10.10.2018, Tampere, Kipinäkeskus.
Koira-avusteisen työskentelyn seminaari, 31.8.-2.9.2018, Helsinki, Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry.
Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -workshop 8h, 22.8.2018 Tampere, Puheterapiapalvelu Vuorovaikutus
Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n soveltuvuuskoe, 25.5.2018, Validia Helsinki
Pari asiaa, 5.5.2018 Helsinki, Kataja ry
GAS-menetelmäkoulutus, 3 op, TAMK 12.1.-9.2.2018
EA1, Suomen punainen risti, 13.12.2017

 

Puheterapia

Asiakaskokemuksia

”Välitöntä, asiallista, osaavaa. Ilmeisen hyvä yhteys lapseemme, kiitos!”

”Puheterapeutin ammattitaitosi vahvistaa päiväkotimme henkilökunnan osaamista.”

”Yhteistyö on ollut sujuvaa, asiallista ja asiakasta motivoivaa. Olet ollut oikeanlainen ja työote oikean tyylinen asiakasta ajatellen.”

Lisää

Puheterapeuttiliiton kotisivut

Potilasasiamies Niina Nukarinen
puh. 0505451976
e-mail: niina.nukarinen@pikkupuhe.fi